Prihláška Run4Forest - nedeľa, 15.5.2022

(kontrola registrácie 9.30, štart 10.00)

Miesto konania: Lesopark Furča Košice (kontrola registrácie a štart pri vodojeme)

CIEĽ – pomoc a podpora obnovy zelene v lesoch, parkoch. Aktívnou účasťou motivovať a podporiť športovanie za dobro veci. Cieľom nie je zvíťaziť, ale pomôcť životnému prostrediu. Týmto chceme podporiť úsilie o záchranu našich lesov, a to tak, že za každého zapojeného účastníka vysadí organizátor jeden stromček v lesoparkoch alebo lesoch.

Počet voľných miest: 0
Uzávierka registrácie: 5.5.2022 o 24.00
UPOZORNENIE: vyskytol sa problém s doručovaním emailov, ktorý riešime.
Ak Vám nebol hneď po registrácii doručený email so štartovným číslom, neregistrujte sa znovu, email dostanete v najbližších dňoch.
Registracia ukončená